Ikäihmiset

Ikäihmisillä on nuorempia ihmisiä suurempi riski kuolla helleaaltojen aikana. Erityisen suuri riski on dementiaa potevilla vanhuksilla. Lisääntynyttä riskiä selittävät heikentynyt lämmönsäätely sekä erityisesti viivästynyt janon tunne sekä hitaammin käynnistyvä hikoilu. Lisäksi, vanhemmilla ihmisillä saattaa olla heikentynyt ja hidastunut kyky aistia lämpökuormaa, joka käynnistää korjaavan lämmönsäätelyn. Heikentynyt lämmönsäätely voi altistaa ikäihmiset kuuman haitallisille toimintakyky- ja terveysvaikutuksille.

Ikäihmiset potevat yleisesti joko diagnosoituja tai diagnosoimattomia sairauksia ja näiden oireita. Heidän fyysinen ja henkinen suorituskykynsä voi olla alentunut. Lisäksi vanhemmat ihmiset ilmoittavat useammin kokevansa kuumaan ympäristöön liittyvinä erilaisia sairausoireita – mikä yleensä liittyy kroonisiin diagnosoituihin sairauksiin tai saattaa ennakoida sairauksia. Vanhoilla ihmisillä eri sairauksiin liittyvä lääkitys voi vaikuttaa heidän kuumavasteisiinsa tai käyttäytymiseen.

Ikäihmisiä tulisi opastaa asunnon lämpenemisen ehkäisyssä, sopivan vaatetuksen valinnassa, kuumahaittojen varoitussignaalien tunnistamisessa, riittävän juomisen tärkeydestä ja asiantuntijaneuvojen kysymisen hyödyllisyydestä.

Ota huomioon:

  • Kuumahaittojen ehkäiseminen
  • Normaalien kroonisten sairauksien hoitotoimenpiteiden lisätarve

Ikäihmiset | Kuumalta suojautuminen | Nesteytys