Käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa PPSHP) julkisia Kylmäinfo ja Kuumainfo internet-sivustoja (jatkossa INFO-sivustot), jotka toimivat vuokrapalvelimella verkkotunnuksilla kylmäinfo.fi ja kuumainfo.fi. INFO-sivustot ovat toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala PPSHP:n hallinnoimassa kylmän ja kuuman terveysriskien hallintamallin kehittämishankkeessa, joka toteutettiin STM:n terveyden edistämisen määrärahan tuella vuosina 2010-2012. PPSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa INFO-sivustojen ylläpidosta, kokonaisuudesta ja sisällöstä.

INFO-sivustot ovat julkisen viranomaistahon tuottamia ja ne ovat kaikkien internetin käyttäjien vapaasti käytettävissä. Vapaaseen käyttöön sisältyy yleisen käytännön mukainen INFO-sivustojen selailu sekä niiden tulostaminen ja tallentaminen tavanomaiseen käyttöön jäljempänä olevin rajoituksin.

Tekijänoikeudet

INFO-sivustot ja niiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekijänoikeudet ovat sivujen toimittajilla ja PPSHP:llä. INFO-sivustojen sisällön lainaaminen ja muu tekijänoikeuslaissa säädelty käyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan. Kaiken INFO-sivustoilla olevan materiaalin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää etukäteen saatua kirjallista lupaa PPSHP:ltä. Lupahakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä materiaalia halutaan ja millaiseen tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää.

Sivujen toiminta ja sisällön paikkansapitävyys

PPSHP pyrkii pitämään INFO-sivustojen aineiston ajantasaisena ja paikkansapitävänä. Sivustolla havaituista sisältövirheistä tai teknisistä ongelmista pyydetään ilmoittamaan  Yhteystiedot-sivulta löytyvällä palautelomakkeella.

PPSHP pidättää itselleen oikeuden tehdä tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia INFO-sivustojen sisältöön, toimintaan, ulkoasuun ja rakenteeseen siitä etukäteen ilmoittamatta.

INFO-sivustojen liikennettä seurataan Awstats-sovelluksella. Sovellus kerää anonyymejä käyttö- ja kävijätilastoja. Kerättyjen tietojen avulla kehitetään sivujen käytettävyyttä.

Linkitykset

Linkillä viittaaminen INFO-sivustoihin on sallittua. Tämä koskee myös ns. syvälinkkejä, eli linkkejä INFO-sivustojen alasivuille, ja selaimeen lisättäviä kirjanmerkkejä. PPSHP ei kuitenkaan takaa, että linkitettyjen sivujen osoitteet pysyvät tulevaisuudessa muuttumattomina tai että sivuja ei poisteta palvelimelta.

INFO-sivustoilla käytetään ulkopuolisten tahojen internet-sivustoille viittaavia linkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kävijöitä löytämään heitä mahdollisesti kiinnostavaa lisäinformaatiota. PPSHP ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten tahojen sivustojen sisällöstä, joihin INFO-sivustoilla olevilla linkeillä viitataan. PPSHP ei myöskään pysty takaamaan linkkien toimivuutta. PPSHP:n INFO-sivustoilla olevista toimimattomista linkeistä pyydetään ilmoittamaan Yhteystiedot-sivulta löytyvällä palautelomakkeella.

Sairaanhoidolliset ohjeet ja vastaava materiaali

INFO-sivustoilla julkaistaan asiantuntijoiden laatimia, hoidon tueksi tarkoitettuja ohjeita sekä tietoja terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista. Tällaiset tiedot ja ohjeet eivät kuitenkaan korvaa terveydenhuollon taholta potilaille henkilökohtaisesti annettavaa hoitoa tai ohjeita. PPSHP ei ota vastuuta tällaisten tietojen ja ohjeiden omatoimisesta noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Potilaan hoidosta vastaa aina häntä hoitava lääkäri.

PPSHP pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.