Nesteytys

Kuumissa olosuhteissa on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • Janon tunne, erityisesti vanhuksilla, on epäluotettava nesteytystarpeen ainoa ilmaisin.
  • Kuumassa ihmisten tulisi juoda n. 150 % normaalista määrästä.
  • Pitkäkestoinen, tavallista runsaampi puhtaan veden juominen voi altistaa suolan vajaukselle eli hyponatremialle ja sen myötä lämpöhalvaukselle. Tämän estämiseksi voi olla suotavaa korvata osa puhtaasta vedestä keittosuolaa sisältävillä juomilla, kuten kivennäisvesillä.
  • Hoidettavat henkilöt tarvitsevat henkilökohtaiset ohjeet juomisesta niin, että heidän terveydentilansa ja lääkityksensä tulee huomioonotetuksi. Erityinen huomio tulee suunnata henkilöihin, joilla on taipumusta veren väkevöitymiseen, sepelvaltimotukokseen, aivoverenkierron vajaatoimintaan ja munuaisten vajaatoimintaan.
  • Erityishuomiota tarvitsevat myös henkilöt, jotka potevat kohonnutta verenpainetta, diabetesta, sepelvaltimosairautta, munuaisten toiminnan vajausta, dementiaa tai joilla on ollut aivohalvaus.