Alkoholi, lääkkeet ja kuuma

Alkoholi laajentaa ääreisverisuonia ja lisää näin sydämen työmäärää. Sen vaikutus on samansuuntainen kuumakuorman kanssa ja voi voimistaa kuuman aiheuttamaa verenkiertoelinten kuormitusta. Monet lääkkeet vaikuttavat lämmönsäätelyyn keskushermostossa tai kehon ääreisosissa. Vaikutus voi kohdistua lämmönsäätelykeskukseen, vähentää hikoilua, pintaverisuonten laajenemista ja sydämen pumppaustehoa ja siten heikentää/hidastaa kehon jäähtymistä.

Myös lääkitys voi voimistaa lämpösairauksien kehittymistä. Esimerkiksi verisuonia laajentavat sydän- ja verenpainelääkkeet, kuten nitraatit ja kalsiumsalpaajat, voivat alentaa verenpainetta haitallisesti henkilöillä jotka potevat nestevajetta kuumassa – näin erityisesti vanhoilla ihmisillä. Veren jakautuminen normaalia enemmän ihon verisuoniin voi muuttaa lääkkeiden vaikutustehoa niiden kohde-elimissä. Lääkevaikutus voi voimistua kuumaan liittyvän, mahdollisen kuivumisen seurauksena, kun virtsan eritys vähenee.

Kuuma-altistukseen liittyvä verisuonten laajeneminen ja mahdollinen nestevajaus saattavat vaikuttaa lääkkeiden vaikutuksen kestoon, eritykseen ja lääkehoidon tehoon. On myös huomioitava, että lääkkeiden säilyttäminen kuumassa voi vähentää niiden vaikutusta.

Taulukko. Lääkkeiden mahdollisia haittoja kuumassa ympäristössä (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).
Vaikutusmekanismi Esimerkkejä
Lääkkeet saattavat:
Vaikuttaa suoraan haitallisesti lämmönsäätelyyn Antikolinergiset lääkkeet inhiboivat keskushermostossa tai kehon muissa osissa hikoilua
Vaikuttaa hikoiluun tai verisuonien laajenemiseen Psyykoosilääkkeet voivat vaikuttaa lämmönsäätelyyn keskushermostossa
Vaikuttaa sydämen toimintatehoon
Vaikuttaa kuumasairauksien kehittymiseen Nitraatit ja kalsiumkanavan salpaajat saattavat pahentaa hypotensiota
Kuuma-altistus saattaa lisätä lääkkeiden toksisuutta ja/tai vähentää lääkkeen tehoa Digoksiini, litium ja muut lääkkeet, joilla on kapea terapeuttinen alue