Ihminen kuumassa

Ympäristön kuumahaitta Suomessa aiheutuu yleensä liian korkeasta sisälämpötilasta lämpiminä kesäpäivinä. Hellejaksoina kuumahaitat ovat yleisiä. Myös sääoloihin nähden liian paksu vaatetus voi aiheuttaa kuuman terveyshaittoja.

Kuuma-altistuminen on terveydelle haitallista silloin, kun se lisää kehon lämpösisältöä. Lämmin ulkoilma saattaa olla terveyden kannalta merkittävää, jos siihen liittyy pitkäkestoista raskasta fyysistä kuormitusta kuten pitkän matkan juoksukilpailussa. Kuuman ilman haitallisuuteen vaikuttaa aina ilman suhteellinen kosteus – sitä enemmän mitä korkeampi se on.

Saunominen ei yleensä nosta kehon syvälämpötilaa terveydelle haitallisesti, jos löylyssä ei viivytä kerralla pitempään kuin 10-15 minuuttia.

Kehon lämmöntuotto

Ihmisen elimistössä aineenvaihdunta tuottaa lämpöä. Lämmöntuottoon vaikuttavat perusaineenvaihdunnan lisäksi liikunta tai muu ruumiillinen rasitus sekä yksilölliset tekijät. Liikunta lisää aineenvaihduntaa jopa yli kymmenkertaiseksi lepoaineenvaihduntaan verrattuna.

Kehon lämpeneminen laajentaa ihon verisuonia ja lisää ihoverenkiertoa. Sydämen syke tihenee ja lyöntikohtainen verimäärä lisääntyy, siis sydämen kuormitus lisääntyy. Myös hikoilu käynnistyy. Kun ympäristön lämpötila on korkeampi kuin ihon, kehoa jäähdyttävät hengityksen mukana haihtuva vesihöyry sekä veden ja hien haihtuminen iholta. Haihtuminen vähenee, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea.

Lämmönluovutus kuumassa

Kehon lämpötasapainoon vaikuttavat ympäristön lämpötila, auringon säteily, kosteus ja tuulen voimakkuus. Nämä tekijät yhdessä vaatetuksen ja liikunnan kanssa määrittävät kehon jäähtymisen tai lämpenemisen.

Kun ilman lämpötila on alle +32 Celsius-astetta, iholta poistuu lämpöä säteilemällä, kuljettumalla ja haihtumalla. Tätä korkeammissa lämpötiloissa hikoilu on elimistön keskeisin keino puolustautua ylikuumenemista vastaan. Helteisessä säässä lämmönhukan voimakkuus haihtumalla riippuu vesihöyrynpaineiden erosta. Jos ilma on kosteaa eikä tuuletusta ole, hien ja ihon läpi haihtuvan veden höyrystyminen hidastuu. Seurauksena voi olla elimistön ylikuumeneminen, koska yleisesti höyrystyminen moninkertaistaa kehon  jäähdytystehon lisäämällä nesteen poistumista iholta.