Ilmansaasteet ja kuuma

Helleaaltojen ja kuumien jaksojen aikana ilmassa on usein keskimääräistä enemmän epäpuhtauksia. Näitä kahta ympäristön altistumistekijää voi olla vaikea erottaa toisistaan terveyshaittojen syynä silloin, kun ne esiintyvät yhtä aikaa. Kuumassa erityisesti huomioon otettavat saasteet ovat otsoni ja ilman mikropartikkelit (PM 10), joille on ominaista, että ne kulkeutuvat myös sisätiloihin. Sen sijaan otsonia esiintyy kohonneina pitoisuuksina ulkoilmassa. Otsonin kuolleisuutta lisäävä vaikutus on voimakkainta kesäkuukausina. PM 10 -partikkelien vaikutus kuolleisuuteen on todettu suuremmaksi hellejaksojen aikana.