Tapaturmat ja kuolleisuus

Kuuma ympäristö lisää tapaturmariskiä. Tutkimustietoa on käytettävissä erityisesti kuumatyöhön liittyen. Tapaturmariskiä lisäävä käyttäytyminen lisääntyy lämpötilan kohotessa yli +20°C:een.

Kuuma ympäristö ja sen aiheuttama lämpökuorma alentavat ihmisen keskittymiskykyä ja henkistä suorituskykyä yleisemminkin. Näistä aiheutuu virhekäyttäytymistä ja havaintokyvyn alenemista. Fyysinen suorituskyky alenee kuumassa. Ihmisen kuumavasteita on kuvattu tarkemmin Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaoppaassa (pdf-tiedosto). Toimintakyvyn monimuotoista heikkenemistä pidetään selittäjänä kuuman ympäristön lisääntyneeseen tapaturmariskiin.

Tapaturmakäyttäytymisen riippuvuus ympäristön lämpötilasta

Kuvio. Tapaturmakäyttäytymisen riippuvuus ympäristön lämpötilasta (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).

Kuolleisuus ja kuuma

Matalin kuolleisuus on Suomessa noin +12°C lämpötilassa. Kun lämpötila kohoaa, kuolleisuus alkaa nousta ja kun lämpötila nousee yli +19 °C; lisäkuolemien määrä kasvaa nopeasti. Yhden asteen lämpötilan nousu lisää kuolemantapauksia 1–3 %. Useamman päivän kestäviin lämpöjaksoihin liittyvä nousu on vielä suurempi kuin yksittäisinä päivinä havaittu. Kuolemat lisääntyvät jopa moninkertaisiksi tavanomaista kuumempina kesinä.

Päivittäinen kuolemantapausten määrä eri ympäristölämpötiloissa Suomessa v. 2000-2005.

Kuvio. Päivittäinen kuolemantapausten määrä eri ympäristölämpötiloissa Suomessa (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).

Lisäkuolemantapaukset liittyen eri ympäristölämpötiloihin suhteessa minimikuolleisuuteen v. 2000-2005.

Kuvio. Lisäkuolemantapaukset liittyen eri ympäristölämpötiloihin suhteessa minimikuolleisuuteen v. 2000-2005 (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).

Kuumaan kauteen liittyvien kuolemien syitä ovat sydänsairaudet, aivohalvaukset ja hengityselinsairaudet. Kuolemanriski kuumassa ympäristössä liittyy moniin muihinkin sairauksiin. Ulkolämpötilan aiheuttamat lämpöhalvaukset ovat Suomessa harvinaisia ja tapahtuvat erityisolosuhteissa, kuten esimerkiksi vanhojen ihmisten kilpaurheilusuorituksissa.

Taulukko. Sairausryhmät, joihin voi liittyä helleaaltoihin liittyviä lisäkuolemia (Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 2011).
Sairaus ICDa luokka
Sydän- ja verenkiertoelinsairaus, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti I00–I99
Hengityselinsairaudet, krooninen alahengitystiesairaus (COPD, brokiitti) J00–J99
Diabetes mellitus, muu sisärerityssairaudet E10–E14
Orgaaninen tai mielenterveyssairaus, dementia, Alzheimerin tauti (lievä, kohtuullinen, vakava) F00–F09
Mielenterveyden tai käyttäytymishäiriöt johtuen psykoaktiivisten aineiden käytöstä, alkoholismi F10–F19
Skitsofrenia ym. F20–F29
Ekstrapyramidaali ja liikkeisiin liittyvät häiriöt (mm. Parkinsonin tauti) G20–G26

Lisääntynyt riski kuolla kuumassa ympäristössä liittyy sydän-, hengityselin- ja aivoverenkierron sairauksiin, diabetekseen sekä psykiatrisiin sairauksiin kuten depressioon. Lisäkuolemia kertyy noin kahden viikon ajan kuumien päivien jälkeen, mutta pääosa kahden päivän kuluessa. Kuoleman riski lisääntyy vanhoilla ihmisillä iän myötä.