Lisäkuolemantapaukset liittyen eri ympäristölämpötiloihin suhteessa minimikuolleisuuteen v. 2000-2005