Työikäiset

Suomessa kesän ulkolämpötila ei yleensä edistä kuumaan sopeutumista. Siksi kesän hellejaksot (lämpötila yli +24°C) aiheuttavat runsaasti terveyshaittoja. Nestehukka on kuumassa helposti suuri.  Siihen osaltaan vaikuttaa suomalaisten vähäinen sopeutuminen kuumaan. Myös lämmön kertyminen kehoon voi tapahtua helposti. Usein käytetään myös sääolosuhteisiin nähden liian paksua vaatetusta.

Kuumassa ympäristössä raskas työ tai liikunta voi nopeasti lisätä kehon lämpösisältöä haitalliselle tasolle (syvälämpötila yli +38°C). Tätä raskaan kuormituksen haittaa kuumassa ympäristössä ei yleisesti tunneta. Suora auringonpaiste voi lisätä säteilynsä seurauksena merkittävästi lämpökuormaa kehossa. Erityisesti valtimosairaille kuuma voi olla merkittävä terveysriski.

Kuumatyötä tekevät

Monet ammatit edellyttävät työn tekemistä kuumalle altistettuna sisätiloissa tai ulkoilmassa ilman mahdollisuutta hallita ympäröiviä lämpöolosuhteita. Kuuman vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn riippuvat ympäristöolosuhteista, fyysisestä aktiivisuudesta ja vaatetuksesta. Raskas ruumiillinen työ lämpimässä aiheuttaa terveysriskin. Lievä kuumakuorma on yleistä työtilanteissa, ja se voi heikentää henkistä suorituskykyä ja koordinaatiota ja näin altistaa tapaturmille ja suorituskyvyn alenemiselle.

Kuumasairauksia potevat tarvitsevat työterveyshuollon erityishuomiota

Lisätietoa kuumatyöstä löydät Työterveyslaitoksen nettisivuilta.


Työikäiset | Kuumalta suojautuminen | Nesteytys